Skip to content
Logo Brons 2020 Gelderland
Logo Brons 2020 Gelderland

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde producten en diensten, door De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

 • Bij bestellingen betaald met iDEAL of ontvangt u binnen enkele minuten uw E-ticket in uw mailbox. Dit ticket dient u te printen, mee te nemen en op verzoek te tonen aan de conducteur en/of toegang tot het terrein ingang.
 • Bij bestellingen waarbij gekozen is voor vooruitbetaling, komt bij het niet binnen 7 dagen ontvangen van de betaling de reservering te vervallen.
 • Na ontvangst van uw betaling wordt het E-ticket per mail verzonden. Dit ticket dient u te printen, mee te nemen en op verzoek te tonen aan de conducteur en/of toegang tot het terrein ingang.
 • Bestelde tickets worden niet teruggenomen, noch ingeruild tegen cadeau- of tegoedbonnen. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen.
 • Het ticket is alleen geldig op de op het ticket vermelde datum en indien van toepassing rit en/of tijd.
 • Bestellingen welke zijn geplaatst na contact te hebben gehad met medewerkers van het webwinkelteam moeten binnen 7 dagen worden betaald.
 • De tickets zijn niet overdraagbaar.
 • Bij calamiteiten of technische problemen kan er afgeweken worden van de dienstregeling en bestaat de mogelijkheid dat er vervangend vervoer wordt ingezet. In perioden van grote droogte kan het voorkomen dat de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij geen toestemming krijgt om met een stoomlocomotief te rijden. In de meeste gevallen zal dan een diesellocomotief worden ingezet.
 • In het geval van verloren, vergeten of om andere redenen vermiste tickets zal de VSM deze niet vervangen of vergoeden.
 • Een kopie maken van het ticket (of deze twee keer printen) om hiermee meerdere keren door de controle te komen heeft geen zin. Mocht er sprake zijn van een duplicaat van uw ticket dan is het ticket dat als eerste bij ons wordt aangeboden het ticket waarop toegang wordt verleend. Bij nogmaals aanbieden van het ticket wordt deze als ongeldig gezien.
 • Indien u zelf uw overeenkomst annuleert, dient u rekening te houden met annuleringskosten en/of het niet of slechts gedeeltelijk terug ontvangen van uw reeds betaalde reissom.
 • Wij maken u er op attent, dat u in historische rijtuigen reist die slechts beperkt toegankelijk zijn voor rolstoelen, kinderwagens etc. Wij adviseren u derhalve om uitsluitend samenklapbare uitvoeringen mee te nemen.
 • In lijn met wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, geldt bij de VSM een algeheel rookverbod.
 • De VSM draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 • De VSM is niet aansprakelijk voor schade/letsel dat is ontstaan als gevolg van onveilig of onverantwoordelijk handelen door de reiziger.
 • De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de VSM ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade en/of letsel bij zichzelf en anderen, veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde/onveilige gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 • De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de VSM van (de voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 • Ouders/begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen kinderen.
 • Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Bestelde artikelen worden binnen een aantal weken afgeleverd op het afleveradres.
 • Mocht het aantal reizigers meer worden dan eerder overeen gekomen dan is dit alleen mogelijk bij voldoende vrije plaatsen. Hiervoor kunt u, bij voorkeur per E-mail, contact opnemen met de VSM Webwinkel.
 • De VSM kan eenmalig per mail contact met u opnemen voor het invullen van een anonieme enquête. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van onze producten en diensten.

– Tekst gaat verder onder de foto –

Stap in
en reis mee!

Huisregels
Graag wijzen wij u op onze huisregels. De aanvullende regels rondom de maatregelen welke getroffen zijn rondom het Coronavirus gelden bovenop onderstaande regels.

Algemene regels:

 • Ouders, let ten alle tijden op uw kinderen!
 • De VSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadigingen enz. van uw persoonlijke eigendommen.
 • Het parkeren van uw auto of fiets bij de VSM stations is voor eigen risico.
 • Indien uw kleren vervuild raken (door bijvoorbeeld roet of door het aanraken van een stoomloc) is de VSM niet aansprakelijk.
 • Fotograferen en filmen voor niet-commerciele doeleinden is alleen toegestaan op de voor publiek toegankelijke plaatsen.
 • Fotograferen en filmen voor commerciele doeleinden is alleen toegestaan met toestemming van de directie van de VSM.
 • Bezoekers dienen ten alle tijden de aanwijzigingen van medewerkers van de VSM op te volgen. Deze zijn te herkennen aan een uniform of via het tonen van de bedrijfspas.

Op en rond de stations:

 • Het is niet toegestaan om de sporen te betreden. Maak gebruik van de looproutes.
 • Het bezoek aan de werkplaats en de loods is alleen mogelijk onder begeleiding van een medewerker van de VSM. De toegang tot de werkplaats en de loods is geheel op eigen risico.
 • Op het perron en het emplacement is het niet toegestaan te fietsen.
 • Houdt op het perron voldoende afstand van langsrijdende treinen.

In de trein:

 • Wij willen onze historische treinen nog graag heel lang behouden. Zet geen voeten op de banken en ga er niet op staan.
 • Veroorzaak geen overlast voor andere reizigers.
 • Het verblijf op de open balkons is voor eigen risico. Houdt uw kinderen in de gaten.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte dranken/spijzen is niet toegestaan in het restauratierijtuig.
 • Nadat de deuren zijn gesloten en het vertreksein is gegeven is het niet meer toegestaan in- of uitstappen.
 • Niet in- of uitstappen voordat de trein volledig stil staat.
 • Roken (tevens elektrisch) is niet toegestaan, ook niet op de open balkons.
Winkelwagen
Back To Top