Skip to content
Logo-Brons-2021-Gelderland3
Logo-Brons-2021-Gelderland3

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

De Stichting Veluwsche Stoomtreinmaatschappij is de beheersstichting van de Veluwsche Stoomtreinmaatschappij (VSM) en door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aan de Stichting in de regel aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte. Onderstaand enkele gegevens van de stichting om u als (potentiële) gever inzicht te geven in de Stichting Veluwsche Stoomtreinmaatschappij.

Naam van de instelling
Stichting Veluwsche Stoomtreinmaatschappij

RSIN/fiscaal nummer
007641369

Contactgegevens
Stichting Veluwsche Stoomtreinmaatschappij
Rijnstraat 68
7332 AX Apeldoorn

– Tekst gaat verder onder de foto –

Stap in
en reis mee!

Doelstelling (artikel 2 uit de statuten)
De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van activiteiten welke kunnen bijdragen tot het kweken van belangstelling voor stoomspoorwegen in het algemeen, meer speciaal voor de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij B.V., gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, hierna ook te noemen: de V.S.M.
  2. Haar werkzaamheden te verrichten in overeenstemming met de doelstellingen van de V.S.M.;
  3. Het in eigendom verkrijgen en zo mogelijk beschikbaar stellen van materieel en onroerend goed voor bovengenoemd doel;
  4. Het bevorderen van de samenwerking met andere organisaties met een soortgelijk doel;
  5. Het verwerven van belangen in de V.S.M. en andere organisaties of rechtspersonen met een gelijkgericht doel als de V.S.M., en het geven van financiële en/of materiële steun aan de V.S.M en die organisaties in de vorm van schenkingen en/of leningen, indien en voorzover daardoor het doel van de stichting wordt bevorderd.

Beleidsplan
Download hier ons beleidsplan voor de periode 2021-2030.

Bestuurssamenstelling
J. Dekker – voorzitter
A.C.P. Builtjes – secretaris
P.H. Esselink – penningmeester
S. Stuivenberg – lid
A. Willemsen – lid
D.W. Jansen Venneboer – lid
J.T. Verspyck Mijnssen – lid
M.S. Kiezenbrink – lid
P.A.M. Meiland – lid
E.Lussi – lid

Beloningsbeleid
De stichting VSM heeft geen betaalde medewerkers, ook de bestuursleden ontvangen geen beloning of andere onkostenvergoedingen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie onze nieuws-pagina.

Financiële verantwoording
Zie onze financiële verantwoording van 2015.
Zie onze financiële verantwoording van 2016.
Zie onze financiële verantwoording van 2017.
Zie onze financiële verantwoording van 2018.
Zie onze financiële verantwoording van 2019.
Zie onze financiële verantwoording van 2020. ( Ook als standaardformulier. )
Zie onze financiële verantwoording van 2021. ( Ook als standaardformulier.)
Zie onze financiële verantwoording van 2022. ( Ook als standaardformulier.)
Zie onze voorlopige financiële verantwoording van 2023.

Privacyverklaring
Zie onze privacyverklaring.

Winkelwagen
Back To Top