skip to Main Content
Logo Brons 2020 Gelderland
Logo Brons 2020 Gelderland

Steun de VSM!

Voor het in stand houden van ons rijdend spoorwegmuseum heeft de VSM ook uw steun nodig. Als donateur steunt u de instandhouding van onze historische locomotieven en rijtuigen.

Met een minimale bijdrage van € 22,50 per kalenderjaar bent u al donateur. U ontvangt dan drie keer per jaar ons informatieblad de Koppelstang. Hierin informeren wij u in woord en beeld over de activiteiten van en bij de VSM. Wanneer u € 35,- of meer bijdraagt ontvangt u naast de Koppelstang tevens een vrijkaart, welke recht geeft op een treinreis voor één persoon op één van de rijdagen van de VSM.

Voor donateurs welke buiten Nederland wonen vragen wij een € 5,- hogere bijdrage, dus een minimale bijdrage van € 27,50 resp. € 40,-. Dit in verband met de hogere kosten voor verzending van De Koppelstang.

U kunt zich aanmelden door uw bijdrage te storten op één van onderstaande bankrekeningen:

ING-bank: NL83 INGB 0004 1441 12 (Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij);
Rabobank: NL62 RABO 0393 3923 33 (Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij),
onder vermelding van “Nieuwe donateur”.

Wij verzoeken u bij uw overboeking uw volledige adres en eventueel emailadres te vermelden bij de “mededelingen”.

Tevens kunt u met uw bijdrage diverse projecten steunen, zoals bijvoorbeeld de revisie van de 80 036. U kunt uw bijdrage op deze fondsen storten door het gewenste bedrag over te maken op onze bankrekening onder de omschrijving van “Fonds” met het locomotiefnummer.

– Tekst gaat verder onder de foto –

Magazine voor donateurs

De Koppelstang

“De Koppelstang” is het mededelingenblad van de Stichting VSM en verschijnt drie keer per jaar voor alle donateurs van de Stichting VSM. In de Koppelstang treft u naast alle gebruikelijke informatie, zoals het redactioneel, het korte nieuws en diverse foto’s, allerlei themastukken, verslagen en sfeerverhalen over VSM-gerelateerde activiteiten.

Winkelwagen
Back To Top