Skip to content
Logo Brons 2020 Gelderland
Logo Brons 2020 Gelderland

Steun de VSM!

Voor het in stand houden van ons rijdend spoorwegmuseum heeft de VSM ook uw steun nodig. Als donateur steunt u de instandhouding van onze historische locomotieven en rijtuigen.

Met een minimale bijdrage van € 27,50 per kalenderjaar bent u al donateur. U ontvangt dan drie keer per jaar ons informatieblad de Koppelstang. Hierin informeren wij u in woord en beeld over de activiteiten van en bij de VSM. Wanneer u € 45,- of meer bijdraagt ontvangt u naast de Koppelstang tevens een vrijkaart, welke recht geeft op een treinreis voor één persoon op één van de rijdagen van de VSM.

Voor donateurs welke buiten Nederland wonen vragen wij een € 5,- hogere bijdrage, dus een minimale bijdrage van € 32,50 resp. € 50,-. Dit in verband met de hogere kosten voor verzending van De Koppelstang.

U kunt donateur worden door uw bijdrage over te maken op IBAN NL83 INGB 0004 1441 12 of NL62 RABO 0393 392 333 t.n.v Stichting Veluwsche Stoomtreinmaatschappij – met vermelding van uw naam en adres.-

Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. U kunt dan gemakkelijk met Ideal betalen en hebben we alle gegevens om u  het donateursblad “De Koppelstang” en eventuele vrijkaarten toe te sturen.

Magazine voor donateurs

De Koppelstang

“De Koppelstang” is het donateursmagazine van de Stichting VSM en verschijnt drie keer per jaar voor alle donateurs van de Stichting VSM. In de Koppelstang treft u naast alle gebruikelijke informatie, zoals het redactioneel, het korte nieuws en diverse foto’s, allerlei themastukken, verslagen en sfeerverhalen over VSM-gerelateerde activiteiten.

Winkelwagen
Back To Top