Skip to content
Logo Brons 2020 Gelderland
Logo Brons 2020 Gelderland

Privacyverklaring

De Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy serieus nemen. Het onderstaande geeft u een beeld hoe wij binnen de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Alle gegevens die door de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen absoluut niet aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Welke gegevens bewaard de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij?
De Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij staat de volgende gegevens van haar donateurs en relaties op: de gedoneerde bedragen, (voor)naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) alsmede, indien door betrokkene verstrekt, telefoonnummer(s) en emailadres. (uitgebreide NAW-gegevens).Welke gegevens bewaard de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij? De Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij staat de volgende gegevens van haar donateurs en relaties op: de gedoneerde bedragen, (voor)naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) alsmede, indien door betrokkene verstrekt, telefoonnummer(s) en emailadres. (uitgebreide NAW-gegevens).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
De persoonlijke gegevens die u verstrekt worden gebruikt voor het versturen van de donateurs gerelateerde communicatie waaronder het verzenden van het donateursblad ‘De Koppelstang’. Hieronder valt ook de eventuele communicatie van de VSM B.V. over nieuws betreffende de VSM zoals (bijzondere) ritten met historisch materieel. Statistieken van het donateursbestand kunnen worden gebruikt om de doelstellingen van de Stichting te ondersteunen en verbeteren. Beveiliging van informatie We treffen voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijke gegevens is slechts toegang mogelijk door een beperkt aantal medewerkers van de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij en Veluwsche Stoomtrein Maatschappij B.V.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Na afmelding van uw donateurschap zullen de gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden uit het actieve bestand verwijderd worden. Indien er geen afmelding bekend is zullen uw gegevens tot maximaal 24 maanden na de laatste betaling of communicatie bewaard worden.
Voor obligatiehouders en andere langlopende contractuele verplichtingen zullen de gegevens tot 24 maanden na afloop van de looptijd van de overeenkomst bewaard worden.
Uitgezonderd hierop zijn de gegevens welke wettelijk langer bewaard dienen te worden (waaronder de fiscale bewaarplicht).

Met wie kunt u contact opnemen?
Mail ons op stichting@stoomtrein.org of stuur een brief naar de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, om schending van de privacyverklaring te melden, indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor mededelingen aan u. De Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij zal naar aanleiding van een verzoek van elke geregistreerde donateur of relatie zijn of haar persoonlijke gegevens (of een deel daarvan) zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden uit de database verwijderen. U heeft het recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Per kalenderjaar zal de stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij maximaal 2 verzoeken tot inzage honoreren.

Contact opnemen met de Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met opnemen met:

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
T.a.v. Stichting VSM
Rijnstraat 68
7332 AX Apeldoorn
Telefoon: 055-5061989
E-mail: stichting@stoomtrein.org

Winkelwagen
Back To Top